The Rules for Dragrace

Dragrace start

Regler för CK Avantis Dragrace:

  • Det kostar inget att delta, vi kräver dock att du bär hjälm och att din cykel är hel och fungerande.
  • Alla tävlandes namn läggs i en skål och lottas två och två.
  • Starterna sker med hjälp av en startdomare och dennes startsignal, hen kan avbryta ett startat heat om någon ryttare eller om båda tjuvstartar, tjuvstartande ryttare tilldöms då en muntlig varning och heatet startas om, tjuvstartar samma ryttare en andra gång i samma heat är den ryttaren diskvalificerad och utslagen. Segern tillfaller den ryttare som ej tjuvstartade.
  • Vid problem i och kring själva starten kan startdomaren själv begära omstart och då drabbas ingen av ryttarna av varning.
  • Anser startdomaren att en enskild ryttare gjort sig skyldig till upprepade tjuvstarter i flera heat kan den tilldelas ett gult kort och kommer då vid nästkommande tjuvstart få rött kort och diskvalificeras från hela tävlingen. Segern tillfaller då den ryttare som ej fått rött kort i heatet.
  • Ryttarna ställer upp sig för start i varsitt tävlingsfält och tävlar i respektive fält. Kör en ryttare in i sin motståndares tävlingsfält riskerar hen att vid seger ändå dömas som förlorare av måldomaren.
  • Måldomaren tilldömer segern till den ryttare som först korsar mållinjen, förutom om måldomaren bedömer att segraren allvarligt stört sin motståndare genom att köra in på sin motståndares tävlingsfält. Då tilldöms förloraren av heatet till segern.
  • Andra chansen jokern, är en möjlighet för alla ryttare att vid ojämnt antal tävlande få sitt namn draget och få tävla i nästa omgång, efter varje omgång är bara dom ryttare som gått vidare från föregående omgång möjliga att bli dragna som en Andra chansen joker. Diskvalificerade ryttare kan ej lottas in i tävlingen igen som Andra chansen joker.
  • Tävlingsledaren för hela Dragracet kan både diskvalificera och avvisa ryttare från hela tävlingen vid grovt osportsligt eller okamratligt uppträdande, tävlingsledaren fattar ett sådant beslut i samråd med startdomare, måldomare och eventuellt övriga funktionärer.
  • Det finns inga försäkringar eller dylikt vid detta lopp, alla deltagare deltar på egen risk.

Dragrace efter start

The Rules in English

 • All participants must check in before 7:00 p.m. on race day. Race as your self or use your artist alias.
 • The event is free of charge, but we demand that you wear a helmet and that you bike is fully functional.
 • The one on one line-up is randomly selected by lottery.
 • There is one main judge collaborating with the judges at the starting and finish line.
 • There’s one lane for each rider.
 • If a rider is found guilty of more than one false start, the rider will be disqualified.
 • If a rider misbehaves during a race, as in crossing into the opponent’s lane, taunting the opponent etc, the rider will be disqualified.
 • The judge at the finish line will announce the winner of each race directly unless there are questions or uncertainties, then the other judges will be involved in the decision making.
 • The Joker: if there is an uneven number of participants, a joker will be drawn from the previous winners to compete with the joker who now has a chance to advance in the race.
 • The main judge has the authority to disqualify or dismiss any rider during the event for bad or unsportsmanlike behaviour. The decision will be made in consultation with the other judges.
 • You race at your own risk. Take care of both yourself and your opponent, have fun.

 

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar